w

Inflacja pozostanie istotnie podwyższona. Wzrost cen rozlewa się po gospodarce

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymali opinię, że w nadchodzących kwartałach inflacja pozostanie istotnie podwyższona. Zwrócili uwagę, że dotyczy to coraz szerszej grupy dóbr i usług, przez co zwiększa się także inflacja bazowa. Zwrócono uwagę, że prowadzona przez rząd luźniejsza polityka fiskalna będzie działać proinflacyjnie.

Podczas posiedzenia RPP z 5 maja (czwartek) zdecydowano o podniesieniu stóp procentowych w Polsce.Referencyjna poszła w górę o 75 pbb, do 5,25 proc. Teraz ujawniono zapis komentarzy z tego posiedzenia. Z kolei w środę, 8 czerwca, RPP dokonała kolejnej podwyżki w tej skali i stopa referencyjna wynosi 6 proc.

Członkowie Rady zaznaczali, że wzrostom cen sprzyja także trwające ożywienie gospodarcze, w tym wzrost popytu stymulowany rosnącymi dochodami gospodarstw domowych. Wskazywano, że istotnie podwyższona dynamika cen dotyczy coraz szerszej grupy dóbr i usług, przez co zwiększa się także inflacja bazowa. Zwracano uwagę, że inflację ogranicza natomiast obniżenie części stawek podatkowych w ramach Tarczy Antyinflacyjnej. Jednocześnie jednak niektórzy członkowie Rady wskazywali, że przewidywana luźniejsza polityka fiskalna będzie działać proinflacyjnie” — czytamy w sprawozdaniu po środowym posiedzeniu (tzw. minutki).

“W odniesieniu do pespektyw inflacji w Polsce członkowie RPP podtrzymali ocenę, według której w nadchodzących kwartałach inflacja pozostanie istotnie podwyższona ze względu na dalsze oddziaływanie czynników obecnie podwyższających dynamikę cen, w tym związanych z rosyjską agresją zbrojną przeciw Ukrainie” — czytamy dalej w sprawozdaniu po posiedzeniu z 5 maja.

W ocenie RPP w kolejnych latach inflacja — choć będzie wyższa niż wcześniej oczekiwano — będzie się stopniowo obniżać. Przyczyni się do tego oczekiwane wygaśnięcie części globalnych szoków podbijających obecnie dynamikę cen, a także podwyższenie stóp procentowych NBP, podano także. Obniżaniu inflacji powinno sprzyjać także umocnienie złotego, które w ocenie RPP będzie spójne z fundamentami polskiej gospodarki, powtórzono także.

“Jednocześnie członkowie Rady podkreślali, że utrzymuje się wysoka niepewność dotycząca przyszłego kształtowania się inflacji, co jest związane m.in. ze zmianami cen surowców, wpływem agresji Rosji przeciw Ukrainie na koniunkturę na świecie i w Polsce, a także czynnikami regulacyjnymi oddziałującymi na ceny” — napisano też w “minutkach”.

“Członkowie Rady ocenili, że wobec powyższych uwarunkowań, w tym silniejszego od oczekiwań wzrostu dynamiki cen, który podwyższa oczekiwaną ścieżkę inflacji w kolejnych kwartałach — oraz biorąc pod uwagę oczekiwane utrzymywanie się relatywnie korzystnej koniunktury w kraju — nadal występuje ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. W związku z tym Rada uznała, że — dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie — należy kontynuować podwyższanie stóp procentowych NBP. Podwyższanie stóp procentowych NBP oddziałuje w kierunku ograniczenia oczekiwań inflacyjnych oraz powinno sprzyjać aprecjacji złotego” — czytamy dalej.

RPP rozpoczęła podwyżki stóp procentowych w październiku 2021 r. i dokonywała ich co miesiąc bez przerw. W opinii członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP), wyrażonej podczas posiedzenia 5 maja, wstrzymanie dostaw gazu ziemnego z Rosji nie powinno mieć istotnego, negatywnego wpływu na krajową aktywność gospodarczą w najbliższych kwartałach. Na posiedzeniu w maju członkowie Rady oceniali, że w kolejnych kwartałach można oczekiwać utrzymywania się korzystnej koniunktury, choć prognozowane jest stopniowe spowolnienie wzrostu gospodarczego — podano w “minutkach”.

Źródło oraz zdjęcie: 

Ten wpis został stworzony w naszym świetnym, łatwym do używania formularzu przesyłania wpisów. Stwórz swój wpis!

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Kupił najdroższy apartament, bywa nazywany "polskim Muskiem". Kim jest Rafał Zaorski?

Już wkrótce